Digitaliseringspådden

Hva er Google Design Sprint?

December 03, 2021 Jens Christian Bang
Digitaliseringspådden
Hva er Google Design Sprint?
Show Notes

I dagens Digitaliseringspådd snakker vi om brukeropplevelser og hvordan utforme digitale produkter. Mastergrad i interaksjonsdesign, Espens Sira fra Already On, forklarer «Design thinking», «10 Usability Heuristics for User Interface Design» og «Google Design Sprint».