Digitaliseringspådden

Hva er quantum computing?

October 22, 2021 Jens Christian Bang
Digitaliseringspådden
Hva er quantum computing?
Show Notes

Q-bits, entanglement og superposisjon er noe du vil lære om når du møter Lars Nordbryhn fra IBM.  Vi skal også bore i hva en quantum computer er, hva de kan brukes til, hvordan de fungerer og  hvordan de ser ut. Lars ønsker seg Gard Thomassen fra avdeling for IT i Forskning ved USIT, UiO som neste gjest.