Digitaliseringspådden

Nye digitale produkter, spill og McAfees endelikt

August 12, 2021 Jens Christian Bang
Digitaliseringspådden
Nye digitale produkter, spill og McAfees endelikt
Show Notes

Jan Birkeland fra CW har testet en rekke nye produkter og spill. I tillegg blir det minneord etter antivirus-gründeren John McAfees. Vi kommer også innom hvordan de eldre i samfunnet stadig må forholde seg til stadig ny teknologi.