Digitaliseringspådden

Hvorfor så dyrt å skifte it-system?

January 29, 2021 Jens Christian Bang
Digitaliseringspådden
Hvorfor så dyrt å skifte it-system?
Show Notes

Digitalisering er ofte dyrt, hva er det som er så kostnadsdrivende ved å vedlikeholde og utskifting av it-systemer? Manfred Bjørlin, Senior Integrasjonsarkitekt i Røde Kors kjenner godt til programvare-fagområdet og hvordan programmer skal integreres med hverandre.