Digitaliseringspådden

Nytt budsjett, nye rammebetingelser – hva nå?

December 30, 2022 Jens Christian Bang
Digitaliseringspådden
Nytt budsjett, nye rammebetingelser – hva nå?
Show Notes

Asbjørn Finstad - avdelingsdirektør, FID Strategisk IKT og digitalisering, KS ser på regjerningens stramme statsbudsjett. Dette gir helt nye føringer og rammebetingelser for digitalisering av offentlig sektor. Hvilke konsekvenser vil dette ha for sektoren generelt, og kommunesektoren spesielt.