Digitaliseringspådden

Gassco bruker spill-app som læringsplattform

September 30, 2022 Jens Christian Bang
Digitaliseringspådden
Gassco bruker spill-app som læringsplattform
Show Notes

Gassco  fikk utviklet et mobilspill for å dele kunnskap om  sikkerhet og barriereforståelsen med sine ansatte. Møt Vidar Nilsen fra Gassco og Jørgen Tharaldsen fra Megapop som deler sine erfaringer fra prosjektet.